Ajax Loader
INDMELDELSESBLANKET
Sydfalster Turist- og Erhvervsforening arbejder for at fremme turist- og erhvervsmulighederne på Sydfalster. Vi er medvirkende til at forbedre, udvikle og markedsføre turistproduktet og erhvervsmulighederne. Vi er og vil være samarbejdspartner omkring aktiviteter og projekter. Vi varetager medlemmernes interesser og er kontaktled til myndigheder mf.

032AB