Generalforsamling 2016

Referat (v. Majbritt Hammer)

Generalforsamling Sydfalster Turist og Erhvervsforening

29 februar 2016

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Hans Aage Pedersen

Generalforsamling godkendt.

  1. 2.Bestyrelsens beretning v. Formand Janne Edvardsen:

2015 har været et travlt år og der er sket en del ændringer, Henrik og Ernst trak sig fra bestyrelsen, men står stadig til rådighed med hjælp.

Torvet er et stort aktiv ikke mindst renoveringen rundt om torvet. Marielyst Strandvej har også fået et løft, bla med nye træer.

Samarbejdet mellem de Erhvervsdrivende er blevet bedre, der arbejdes mere sammen.

Der er nedsat et Aktivitetsudvalg de arbejder på højtryk med b.la. Tv2 on Tour, se yderligere på aktivitetskalenderen der blev uddelt.

Der er et kursus i kompetanceforløb om service i gang -  her var alle medlemmer inviteret, dog kun få tilmeldinger.

Vi har fået en ny samarbejdspartner, Destinationsforeningen som har ansat Carsten Petersen som koordinator.

Destinationsforeningen har fået driften af turistkontoret og flytter det til et lille hus på torvet. Der åbnes 13 marts 2016, hvor der holdes åbent i påsken.

John Holm har lavet et flot stort arbejde med den nye hjemmeside, Facebook osv.

Fotograferne på Marielyst har ligeledes lavet et flot arbejde og sørger for Marielyst bliver vist fra alle sider.

Der er lavet ny aftale med en bogholder Gitte Klemmensen.

Martin Liisborg fortsætter med salgsmaterialet og der er gang i den nye Marielyst Guide.

Der arbejdes på WiFi ned langs Marielyst Strandvej.

Der har været en stigning af gæster på Marielyst og overnatningerne er gået flot fremad. Det forventes at 2016 bliver endnu bedre.

Der er indkaldt til møde med kommunen vedr. buskørsel ud rundt Bøtø, der er bekymring fra flere erhvervsdrivende hvis den nedlægges.

Arrangementet omkring turismesamarbejdet i Rostock blev rost.

Ebbe Edvardsen oplyser der skal være møde vedr. Shuttlebus i uge 10.

Forslag fra Ebbe Edvardsen om at splitte STEF op i Turisme og Erhvervsafdeling.

Der er irritation omkring hæveautomaterne, da de ofte ikke virker og der klages i de omkringliggende butikker. Janne lover at snakke med den private udbyder og det aftales, at Janne får besked hver gang der er problemer, så hun tager kontakten til udbyder.

  1. Fremlæggelse af årsrapport:

Der har været et stort oprydningsarbejde for den nye bogholder, det er nu ved og være på plads og tingene er nu sat i system.

Medlemslisten er opdateret og sat i system.

Der har været en del udestående fra annoncer og medlemskontingenter som ikke er betalt, der er nu rykket og resten bliver afskrevet.

Regnskabet var kommet meget sent fra revisor og derfor ikke nået kopieret til medlemmerne, men blev gennemgået kort på overhead.

Det er et stort ønske fra medlemmerne, at der næste år sendes regnskab rundt til medlemmerne, så man kan læse det inden generalforsamlingen.
Dette ønske imødekommes meget gerne – og bogholder Gitte klemmesen meddeler at hun vil sikre at det sker.

Janne sørger for regnskabet fra 2015 sendes ud til medlemmerne snarrest.

  1. Bestyrelsens orienteringen om planer for 2016:

STEF fortsætter det arbejde der er gang i og støtter op om de aktiviteter der er planlagt i kalenderen.

Aktivitetsgruppen med Formand Anette Fra Butik Du Milde berettede om kalenderen der var lagt ud på bordene og opfordrede til at melde aktiviteter ind til Carsten Petersen fra Destinationsforeningen.

Mette fra Højskolen berettede om Kvinde folkemødet i juni 2016, der kommer flere aktiviteter end i 2015 men alle er velkommen til at lave et arrangement og melde det ind til Mette, så det kommer med på hjemmesiden og på programmet.

Tour de Marielyst i samarbejde med TV2  kommer igen i 2016 det bliver 20 & 21 juli - altså på hverdage.

Det er en stor mulighed for markedsføring, da der i år vil sendes meget mere direkte fra Marielyst.

Det planlægges at lukke den ene side af Marielyst Strandvej til boder.

Der er kommet 10 nye huller til flagalleen.  Der søges en FLAGMAND.

Der er bevilget strandblomster til rundkørslen og 10 træer fra rundkørslen ned til butik Du Milde.

Tinna har fået en mappe med flotte planter der kan købes billigt, hun kommer rundt til alle med mappen så der kan bestilles.

  1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der er ikke indkommet nogle forslag – går til næste punkt

  1. valg af bestyrelse

Der er 3 på valg:

Tinna Kobbernagel ønsker ikke genvalg

Ole Beck ønsker ikke genvalg

Anette ønsker genvalg.

Enighed om to nye blev:

Amalie Beck og Steen Glasdam Nielsen

Almar Møller melder sig på banen som suppleant

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette godkendes og kontingent forbliver som 2015.

  1. Fastsættelse af revisor

Bestyrelsen foreslår at der fortsættes med Lou Revision. Dette godkendes.

  1. Evt

Det foreslås at der skabes større dialog med de dagligvarer butikker ( Netto- Aldi- Rema 1000 osv.)

Overrækkelse af Marielystprisen

Marielyst prisen blev uddelt til

Stort tillykke til:

Marielyst Fotograferne: Jesper Henriksen, Alex Christensen, P.H. Bergmann og Tom Wilkki
samt Webmaster: John Holm